DRUK CYFROWY – Drukarnia Czarne IGBM

Wykonujemy wydruk do formatu 320mm x 450mm. Drukujemy na maszynie Develop ineo+6000L, która zapewnia świetne odwzorowanie kolorów.

Back to top